CAUSA FINALIS LAW FIRM

DE ADVOCAAT

MR. B. VAN LEEUWEN studeerde eind maart 2003 af aan de Universiteit Utrecht in de hoofdrichting Strafrecht. Aansluitend heeft hij gedurende zeven (7) jaar ervaring opgedaan als forensisch auditor bij verscheidene publieke en private opsporingsentiteiten. In 2006 heeft hij zijn eigen forensische auditpraktijk opgericht en legde hij de eerste fundamenten voor het huidige PRAETOR FORENSIC AUDITING. In 2010 heeft MR. VAN LEEUWEN de overstap gemaakt naar de advocatuur en werd hij toegelaten tot de Amsterdamse Orde van Advocaten. Na de oprichting van zijn eigen kantoor in 2010, en na de groei en het succes van zijn kantoor tien (10) jaar lang in goede banen te hebben geleid, creëerde hij in 2020 CAUSA FINALIS LAW FIRM.

COMMERCIËLE ADVOCATUUR

Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. MR. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. MR. VAN LEEUWEN verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. MR. VAN LEEUWEN levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Cliënten van MR. VAN LEEUWEN zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

OOK PRO DEO ADVOCATUUR

MR. VAN LEEUWEN hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro deo-werkzaamheden te verrichten voor personen, die op achterstand staan door een gebrek aan geld en aan toegang tot onderwijs en zorg. Hiermee wil MR. VAN LEEUWEN de toegang tot rechtsbijstand vergroten en haar kennis en expertise beschikbaar stellen voor personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand. De PRO DEO PRAKTIJK van MR. VAN LEEUWEN is gericht op de thema’s: Politie en Justitie, Familie en Relatie, Werk en Inkomen en Schulden en Incasso.

SAMENWERKINGSVERBAND

MR. VAN LEEUWEN werkt nauw samen met het op hetzelfde adres gevestigde advocatenkantoor AUSMA DE JONG ADVOCATEN

DE PRAKTIJKGEBIEDEN

Strafrecht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Civiele Zaken

Familierecht

Uitkeringen

PRO DEO ADVOCATUUR

Heeft u juridisch advies nodig of bijstand bij een procedure? En kunt u geen advocaat of mediator betalen? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

DOELGERICHT & DOELTREFFEND

Gedreven

Persoonlijk

Gespecialiseerd

Snel

Pragmatisch

Helder in de communicatie

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

MR. VAN LEEUWEN combineert de vaardigheden van traditionele (strafrecht) advocaten, consultants en bedrijfsjuristen. Hij levert kwalitatief hoogwaardig juridisch advies zoals de traditionele advocatuur. Dat combineert hij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe projecten van forensische consultants. Net als bedrijfsjuristen werkt hij met andere disciplines, zoals finance, tax, strategy, compliance, audit, risk management, marketing en HR.

SPECIALISED LEGAL SUPPORT

  • Het adviseren van de rijksoverheid, de provincies en gemeenten, evenals hun bedrijven en ketenpartners over de behoeften van de overheid.
  • Het adviseren van publieke en semi-publieke lichamen, bedrijven, investeringsfondsen en bancaire instellingen op het gebied van publiek recht. Het juridisch ondersteunen van deze entiteiten bij het ontwikkelen van het dagelijks strategisch beleid, meer in het bijzonder op het gebied van: a) management en organisatie binnen publieke instellingen, b) het maken van keuzes bij het aangaan van contractuele verplichtingen, c) het onderhandelen en redigeren van overheidscontracten, d) het beheer van openbare diensten en e) het ontwikkelen van beleidsperspectief dat tijdig overheidsingrijpen in het marktproces bevordert met het oogmerk marktfalen te corrigeren en het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen.
  • Het bieden van een uitgebreide ondersteuning aan bedrijven binnen de financiële sector, alsmede het combineren van expertise op het gebied van wet- en regelgeving met brede netwerken binnen de markt, met toezichthouders, associaties en wetgevende instanties.
  • Het adviseren van industriëlen en familiebedrijven over juridische vraagstukken in verband met de operationele bedrijfsvoering.  Het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren en handhaven van sectorgerelateerde wet- en regelgeving en het vermijden van aansprakelijkheid. Het ondersteunen van partners bij alle zaken aangaande toezicht.
  • Het ondersteunen van (directie van) bedrijven, privépersonen en ambtenaren voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de financiële toezichthouders en andere toezichthoudende en opsporen instanties.

SPECIALISED FORENSIC AND INTEGRITY SERVICES

MR. VAN LEEUWEN heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het verrichten van interne onderzoeken en het doen van audits. Hij werkt bij het uitvoeren van een intern onderzoek samen met forensische accountants en andere externe experts, alsmede -indien gewenst- met deskundigen in dienst van de cliënt. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

ONTDEK WAT CAUSA FINALIS LAW FIRM VOOR U KAN BETEKENEN

Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

De problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn sterk uiteenlopend van aard en soms zeer ingrijpend voor de mensen die ermee geconfronteerd worden. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. Het is een greep uit de veiligheidsproblemen die op het pad van een burgemeester kunnen komen. Om daarbij zijn verantwoordelijkheid als de lokale veiligheidsbestuurder waar te kunnen maken, beschikt de burgemeester over twee (2) typen orde en veiligheidsbevoegdheden. Allereerst de algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden op basis van de Gemeentewet (bijvoorbeeld de noodverordening van artikel 176 Gemeentewet). Daarnaast beschikt de burgemeester over specifieke bevoegdheden op basis van specifieke wetten (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld en het sluiten van drugspanden op basis van artikel 13b Opiumwet), op basis van specifieke artikelen in de Gemeentewet (bijvoorbeeld cameratoezicht en preventief fouilleren) of bevoegdheden die de burgemeester ontleent aan gemeentelijke verordeningen (bijvoorbeeld samenscholingsverbod, verblijfsontzeggingen, e.d. zoals vastgelegd in de APV). Voor een deel van deze specifieke bevoegdheden geldt dat de burgemeester verplicht is tot samenspraak en/of samenwerking met het Openbaar Ministerie, zoals bijvoorbeeld bij preventief fouilleren (artikel 151b Gemeentewet) en cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet).

Corona-virus Helpdesk

CAUSA FINALIS LAW FIRM heeft een speciale helpdesk in het leven geroepen om u zo snel en effectief mogelijk van dienst te zijn voor wat betreft alle mogelijk denkbare vragen die voortkomen uit de onzekerheden die het Corona-virus met zich meebrengen. Heeft u dan ook vragen over de gevolgen van de corona-crisis neemt u dan telefonisch contact op via 085 130 16 26 of stuur een email naar info@causa-finalis.com.

LEGAL DEPARTMENT OPERATIONS (LDO)

The Legal Department of the Future

New technologies and processes are transforming in-house legal departments, but staffing models, too, are shifting to create new efficiencies and respond to the need for updated departmental skills and expertise.

Meet the legal department operations (LDO) professionals – a new position in corporate legal departments that is increasingly helping free up attorney time to focus on legal matters instead of operational ones. The recognition that operations, innovation, technology, and procurement should actually be the responsibility of an identifiable individual, rather than part of the portfolio of the general counsel is the biggest emerging trend in legal operations.

The legal department operations (LDO) professional is typically occupied with project management, financial planning, and managing outside counsel. But these legal department operations (LDO) professionals are also responsible for strategy, goal setting, and managing budgets, people, and vendors. Additionally, legal department operations (LDO) professionals play a crucial role in change management, which might explain their recent popularity.

The legal department operations (LDO) professional is often the person to decide what technology changes make sense and to determine how those technologies should be implemented with consideration of financial and operational implications such as budgeting, staffing requirements, outsourcing, and training.

Services for the Legal Function

Connecting the practice of law with the business of law

From legal advisory services (where permitted by law) to managed services — driven by people, guided by process, powered by technology — CAUSA FINALIS LAW FIRM helps deliver the informed services your legal department needs to better support the business and drive additional value.

NEWS & INSIGHTS

CORONA-MAATREGELEN VAN CAUSA FINALIS

CAUSA FINALIS LAW FIRM beschikt over diverse technologische mogelijkheden om alle diensten zowel op het fysieke kantoor als op afstand te blijven leveren en 24/7 voor u beschikbaar te zijn. MR. VAN LEEUWEN staat ​​voor u klaar als u hem nodig heeft, zowel online als offline.

Print Friendly, PDF & Email